2008

Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας

H εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και το δ.τ. INTRAKAT κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19, της παραγράφου 2 του N. 3556/2007 και ενόψει της σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Δευτέρα 23 Ιουνίου 2008, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intrakat.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr