2023

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

Παιανία 09/05/2023

Θέμα : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Αγορά μετοχών από τον κ. Αναστάσιο Αρανίτη – Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

Η INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, (δ.τ. INTRAKAT) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι στις 03/05/2023 & 04/05/2023 ο κ. Αναστάσιος Αρανίτης, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, προέβη στην αγορά 30.000 Kοινών Oνομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών INTRAKAT, συνολικής αξίας 47.643,67 ευρώ.