2009

Νέοι ορίζοντες για την INTRAKAT μετά την απόκτηση του πτυχίου της ανώτατης 7ης τάξης ΜΕΕΠ

Παιανία, 17 Φεβρουαρίου 2009 – Η INTRAKAT, ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου INTRACOM, έχει αναδειχθεί σε σημαντική δύναμη του κλάδου, έτοιμη να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προσκλήσεις του μέλλοντος.

Η εταιρεία υλοποιώντας το στρατηγικό σχεδιασμό της προχώρησε τον Οκτώβριο του 2008 με επιτυχία στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της και στη συνέχεια στην εξαγορά με αναδοχή των κλάδων κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της CYBARCO ΑΤΕ και κατασκευής Δημοσίων Έργων της Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση του εργοληπτικού της πτυχίου και την κατάταξή της στην ανώτατη (7η) τάξη του ΜΕΕΠ.

Στα σημαντικά πλεονεκτήματα της INTRAKAT περιλαμβάνονται η υψηλή εξειδίκευση και η τεχνογνωσία που διαθέτει σε τομείς όπως τα ευρυζωνικά δίκτυα, τα σύνθετα οικοδομικά έργα και τα έργα υποδομής, το φυσικό αέριο και οι ειδικές μεταλλικές κατασκευές, που σε συνδυασμό με το πτυχίο 7ης τάξης δίνουν νέα ώθηση στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

Αντιμετωπίζοντας τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό και τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της INTRAKAT επικεντρώνεται στην ενίσχυση των πωλήσεων με ταυτόχρονη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, ενώ οι βασικοί άξονές του είναι:

  • Δραστηριότητα μέσω του νέου εργοληπτικού πτυχίου της εταιρείας
  • Συμμετοχή σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα και έργα ΣΔΙΤ
  • Εντατικοποίηση της δραστηριότητας στους τομείς εξειδίκευσης: δίκτυα οπτικών ινών, ειδικές μεταλλικές κατασκευές και έργα φυσικού αερίου
  • Ανάπτυξη της διεθνούς δραστηριότητας με τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών
  • Επέκταση της δραστηριότητας στον τομέα του real estate στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Ανάπτυξη στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στη διαχείριση απορριμμάτων (waste to energy-WTE) και τα φωτοβολταϊκά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας ανέρχεται σε 330 εκατ. ευρώ ενώ ο κύκλος εργασιών της για το 2008 αναμένεται να ξεπεράσει τα 180 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ, από το Νοέμβριο 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το 2005 απορρόφησε την Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των  τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων. Υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 594 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 210-6674346, E: ipapav@intrakat.gr, Web: www.intrakat.com