2009

Οικονομικά αποτελέσματα A’ εξαμήνου 2009 βάσει Δ.Π.Χ.Α.

Παιανία, 28 Αυγούστου 2009 – Τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2009 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAΤ, τα οποία διαμορφώθηκαν ως εξής:

Όμιλος

 • Ενοποιημένος κύκλος εργασιών: 99,8 εκατ. ευρώ έναντι 79,0 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2008 (+ 26,4%)
 • EBITDA: 5,4 εκατ. ευρώ, έναντι 7,5 το 1ο εξάμηνο του 2008
 • Περιθώριο EBITDA: 5,4% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών
 • Ενοποιημένα κέρδη προ φόρων: 3,0 εκατ. ευρώ, έναντι 2,6 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2008 (+12,9%)
 • Ενοποιημένα καθαρά κέρδη: 1,8 εκατ. ευρώ, έναντι 1,6 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2008 (+12,5%)

Μητρική

 • Κύκλος εργασιών: 74,6 εκατ. ευρώ, έναντι 62,9 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2008 (+ 18,7%)
 • EBITDA: 5,9 εκατ. ευρώ, έναντι 5,6 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2008 (+5,7%)
 • Περιθώριο EBITDA: 8% επί του κύκλου εργασιών
 • Κέρδη προ φόρων: 2,4 εκατ. ευρώ, έναντι 1,9 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2008 (+28,8%)
 • Καθαρά Κέρδη: 1,6 εκατ. ευρώ, έναντι 1,4 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2008 (+15,5%)
 • Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου ανερχόταν την 30/06/2009 σε 290 εκατ.

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι πωλήσεις του Ομίλου Intrakat κατά το Α�εξάμηνο του 2009.
Αξιόλογα πλεονεκτήματα θεωρούνται το γεγονός της πρόσφατης αναβάθμισης του εργοληπτικού της πτυχίου στην ανώτατη τάξη (7η) των κατασκευαστικών εταιρειών και η στροφή της INTRAKAT προς τα αυτοχρηματοδοτούμενα και ενεργειακά έργα.
Πέρα από τα κατασκευαστικά έργα η INTRAKAT προσανατολίζεται σε έργα ΣΔΙΤ ενώ επιδιώκει συστηματικά την επέκταση της δραστηριότητας σε νευραλγικούς τομείς όπως το περιβάλλον και η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.
Ουσιαστική είναι και η ενεργός συμμετοχή στον τομέα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων όπου σε συνεργασία με την SUEZ ENVIRONNEMENT θα προχωρήσει στην από κοινού ανάπτυξη έργων.

Δείτε όλα τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2009

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ, από το Νοέμβριο 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το 2005 απορρόφησε την Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των  τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων. Υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 617 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 210-6674346, E: ipapav@intrakat.gr, Web: www.intrakat.com