2009

Κατασκευή νέου Φωτοβολταϊκού στην Αιτολοακαρνανία

Παιανία, 11 Νοεμβρίου 2009 – Την κατασκευή ενός νέου  φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 504kW ανέλαβε η INTRAKAT στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 1,93 εκατ. Ευρώ.
Ο σχεδιασμός, η προμήθεια και η εγκατάσταση του συστήματος θα υλοποιηθούν εξ ολοκλήρου από την INTRAKAT. Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν στο τέλος Νοεμβρίου και να ολοκληρωθούν εντός τεσσάρων μηνών.
Η INTRAKAT ειδικεύεται στην ανάληψη έργων (turn key) Φωτοβολταϊκών Πάρκων κατασκευάζοντας μεσαίας και μεγάλης κλίμακας συστήματα απευθείας Σύνδεσης στο Κύριο Δίκτυο Διανομής και Μεταφοράς Ενέργειας, Σταθερά Αυτόνομα Συστήματα και Φορητά Συστήματα Αυτόνομης (AOSS) για βιομηχανικές, αγροτικές και επενδυτικές εφαρμογές.
Από την αρχή του έτους η INTRAKAT έχει αναλάβει και εκτελεί έργα συνολικής ισχύος 1,3MW σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση που διαθέτει στον συγκεκριμένο τομέα.

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ, από το Νοέμβριο 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το 2005 απορρόφησε την Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των  τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων. Υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 617 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 2106674346 E: ipapav@intrakat.gr  Web: www.intrakat.com