2009

Σύμβαση ύψους 4,35 εκατ. ευρώ υπέγραψε η INTRAKAT με τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.

Παιανία,  04 Φεβρουαρίου 2009 – Σύμβαση ύψους 4,35 εκατ. ευρώ υπέγραψε η INTRAKAT, με τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ».

Η σύμβαση αφορά την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και μετεγκατάσταση 266 Λυομένων Μεταλλικών Αιθουσών για λογαριασμό του ΟΣΚ σε διάφορες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας. Πρόκειται για μονάδες αιθουσών ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία και χώροι υγιεινής στα σχολεία της επικράτειας και αναμένεται να παραδοθούν σε ένα χρόνο.

Η σύμβαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της INTRAKAT για ανάπτυξη του τομέα μεταλλικών κατασκευών, στον οποίο η εταιρεία διατηρεί υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία. Το εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών της INTRAKAT στη Λάρισα, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες του κλάδου στην Ελλάδα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον σύγχρονων μονάδων της Ευρώπης. Παρέχει στη διεθνή και εγχώρια αγορά ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μέσω του συνεχούς εκσυγχρονισμού και της εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων.

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, από το Νοέμβριο 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το 2005 απορρόφησε την Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των  τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων. Υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 570 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 210-6674346, E: ipapav@intrakat.gr, Web: www.intrakat.com