2009

Έναρξη κατασκευής Πρότυπου Φωτοβολταϊκού πάρκου από την INTRAKAT, στη Γιάννουλη Λάρισας

Παιανία, 26 Ιανουαρίου 2009 –  Ξεκινάει η υλοποίηση του πρότυπου Φωτοβολταϊκού Πάρκου από την INTRAKAT, σε ιδιόκτητο οικόπεδο της εταιρείας πλησίον του Εργοστασίου Μεταλλικών Κατασκευών που διαθέτει στην περιοχή της Γιάννουλης, Λάρισας.

Στο Φωτοβολταϊκό Πάρκο, το οποίο θα κατασκευαστεί από την εταιρεία σε συνολική έκταση 4 στρεμμάτων, πρόκειται να εφαρμοστεί πλήθος διαθέσιμων τεχνολογιών Φωτοβολταϊκών Γεννητριών, βάσεων στήριξης αυτών, καθώς και άλλων υλικών που ενσωματώνονται σε ανάλογα έργα. Στόχος της εφαρμογής είναι η αξιοποίηση της υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης που διαθέτει η INTRAKAT στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων.
Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι στο ίδιο πάρκο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά ο λειτουργικός συνδυασμός των συστοιχιών Φωτοβολταϊκών Γεννητριών με την προηγμένη τεχνολογία Fuel Cells H2, σε μορφή εξαιρετικά ελκυστική από πλευράς κόστους, για τον μέσο καταναλωτή.
Οι εργασίες κατασκευής θα αρχίσουν τον Φεβρουάριο του 2009 και η έναρξη επεξεργασίας των πρώτων μετρήσεων / αποτελεσμάτων αναμένεται την ’νοιξη του ίδιου έτους.

Η αξιοποίηση και ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, φιλικών προς το περιβάλλον, αποτελεί στρατηγικό στόχο της INTRAKAT. Η εταιρεία δραστηριοποιείται ήδη στον τομέα της ολοκληρωμένης κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων (turn key projects) και ενεργειακών προϊόντων έχοντας εξασφαλίσει στρατηγικές συνεργασίες με επώνυμους κατασκευαστές εξοπλισμού. Εφαρμόζοντας σε αυτό τον νέο τομέα της ενέργειας, την μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία, που διαθέτει στην εκτέλεση σύνθετων έργων υψηλών απαιτήσεων, η INTRAKAT ειδικεύεται στην ανάληψη έργων Φωτοβολταϊκών Πάρκων μέσω Σχεδιασμού, Επιλογής και Προμήθειας Υλικών και Συστημάτων, Εγκατάστασης αυτών, Διαχείρισης Έργου, Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Συστημάτων (after sales service and operation).

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, από το Νοέμβριο 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το 2005 απορρόφησε την Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των  τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων. Υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 570 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 210-6674346, E: ipapav@intracom.gr, Web: www.intrakat.com