2009

Η INTRAKAT και η SUEZ ENVIRONNEMENT ανακοινώνουν τη συνεργασία τους στη διαχείριση απορριμάτων

Παιανία (Ελλάδα) και Παρίσι (Γαλλία), Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009 – Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν η INTRAKAT και η SUEZ ENVIRONNEMENT για την από κοινού ανάπτυξη έργων διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η συνεργασία αφορά την ανάπτυξη έργων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων, τομέας στον οποίο η SUEZ ENVIRONNMENT διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία, λειτουργώντας περισσότερες από 50 μονάδες Waste to Energy διεθνώς, οι οποίες επεξεργάζονται πάνω από 7 εκατ. τόννους απορριμμάτων ανά έτος.

Η σημαντική τεχνογνωσία που διαθέτει η INTRAKAT στην υλοποίηση σύνθετων βιομηχανικών έργων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την εκτεταμένη εμπειρία της SUEZ ENVΙRONNMENT στη διαχείριση αποβλήτων εξασφαλίζουν βιώσιμες, τεχνολογικά προηγμένες και περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις στις προκλήσεις που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος τομέας στην Ελλάδα.

Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων εξασφαλίζει εντυπωσιακή μείωση του όγκου και του βάρους των απορριμμάτων με παράλληλη παραγωγή ηλεκτρισμού ή / και ατμού, με τρόπο απολύτως ασφαλή για το περιβάλλον σε πλήρη εναρμόνιση με την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Η τεχνολογία της ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων είναι ευρύτατα διαδεδομένη με επιτυχία στην Δυτική Ευρώπη, στην Βόρειο Αμερική και στην Ιαπωνία, με κύρια εφαρμογή σε μεγάλες πόλεις. Παρ’ όλα αυτά στην Ελλάδα ακόμα δεν εφαρμόζεται, με αποτέλεσμα τα αστικά στερεά απόβλητα να εναποτίθενται χωρίς καμία επεξεργασία σε χωματερές σε αντίθεση με τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες για το περιβάλλον. Αναμένεται ότι τους αμέσως επόμενους μήνες αρκετοί μεγάλοι δήμοι της Ελλάδας θα προκηρύξουν αυτοχρηματοδοτούμενα έργα στα οποία η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων θα διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο.

Σχετικά με την INTRAKAT
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ, από το Νοέμβριο 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το 2005 απορρόφησε την Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των  τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων. Υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 594 άτομα.

Σχετικά με τη SUEZ ENVIRONNEMENT
Οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Καθημερινά η SUEZ ENVIRONNEMENT και οι θυγατρικές της αντιμετωπίζουν την πρόκληση της προστασίας του περιβάλλοντος παρέχοντας καινοτόμες λύσεις σε εκατομμύρια ανθρώπους και βιομηχανίες. Η SUEZ ENVIRONNEMENT προσφέρει πόσιμο νερό σε 68 εκατ. ανθρώπους, παρέχει υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων σε 44 εκατ. ανθρώπους και διαχειρίζεται τη συλλογή απορριμμάτων για 46 εκατ. ανθρώπους. Με 62.000 εργαζομένους, η SUEZ ENVIRONNEMENT κατέχει παγκόσμια ηγετική θέση με αποκλειστική επιχειρηματική δραστηριότητα τη διαχείριση νερού και αποβλήτων και με παρουσία σε πέντε ηπείρους. Το 2007 η SUEZ ENVIRONNEMENT, θυγατρική κατά 35% της GDF SUEZ, είχε κύκλο εργασιών 12 δισ. ευρώ

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 210-6674346, E: ipapav@intrakat.gr  , Web: www.intrakat.com

Hélène Enginger, SUEZ ENVIRONNEMENT
Tél. : +33 1 58 18 45 94 / Mob. : +33 6 79 83 65 55 / e-mail :Helene.enginger@suez-env.com