2009

Οικονομικά αποτελέσματα A’ τριμήνου 2009

 • Σταθερή ανάπτυξη και βελτίωση των οικονομικών μεγεθών χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2009 της  INTRAKAT
 • Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων 370 εκατ. ευρώ

Παιανία, 29 Μαΐου 2009 – Τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2009 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAΤ, τα οποία διαμορφώθηκαν ως εξής:

Όμιλος

 • Ενοποιημένος κύκλος εργασιών: 45,3 εκατ. ευρώ έναντι 37,9 εκατ. ευρώ το 2008, αύξηση 19,7%
 • EBITDA: 3,4 εκατ. ευρώ, σταθερά έναντι του 2008
 • Περιθώριο EBITDA: 7,5% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών
 • Ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους: 517 χιλ. ευρώ, έναντι 493 χιλ. ευρώ το 2008

Μητρική

 • Κύκλος εργασιών: 33,2 εκατ. ευρώ, έναντι 29,5 εκατ. ευρώ το 2008, αύξηση 11,6%
 • EBITDA: 2,7 εκατ. ευρώ, έναντι 2,5 εκατ. ευρώ το 2008, αύξηση κατά 9,2%
 • Περιθώριο EBITDA: 8% επί του κύκλου εργασιών
 • Κέρδη μετά από φόρους: 721 χιλ. ευρώ, έναντι 433 χιλ. ευρώ το 2008
 • Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου ανέρχεται σε 370 εκατ.

Η σταθερή ανάπτυξη της INTRAKAT συνεχίζεται, καθώς η εταιρεία εφαρμόζοντας το στρατηγικό σχεδιασμό της έχει επιτύχει την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, την βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της και την εδραίωση της θέσης της στους τομείς της αγοράς που θεωρεί κρίσιμους.
Η INTRAKAT από την αρχή του έτους έχει αναλάβει σημαντικά έργα όπως την ανέγερση της ιδιωτικής κλινικής ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε., την κατασκευή του μεταλλικού στεγάστρου του γηπέδου της ποδοσφαιρικής ομάδας «Le Μans», στην πόλη Le Μans της Γαλλίας και την κατασκευή του φράγματος Φιλιατρινών υπό κοινοπρακτική μορφή.

Παράλληλα η Διοίκηση του Ομίλου INTRAKAT εντείνει τις ενέργειές της για ενίσχυση της δραστηριοποίησης σε νέους τομείς περιβάλλοντος και πράσινης ενέργειας, όπως της διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε συνεργασία με την SUEZ ENVIRONNEMENT και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Δείτε όλα τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2009

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ, από το Νοέμβριο 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το 2005 απορρόφησε την Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των  τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων. Υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 595 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 210-6674346, E: ipapav@intrakat.gr, Web: www.intrakat.com