2007

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ. ΥΠΕΓΡΑΨΕ Η EUROKAT ATE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ. ΥΠΕΓΡΑΨΕ Η ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ INTRAKAT,  EUROKAT ATE, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4,98 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Παιανία, 29 Οκτωβρίου 2007 – Την κατασκευή του κτιρίου κεντρικής βιβλιοθήκης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ανέλαβε η EUROKAT ATE, θυγατρική της INTRAKAT, μετά από τη διενέργεια σχετικού διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού 4,98 εκατ. ευρώ.

Η σύμβαση περιλαμβάνει τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή του κτιρίου κεντρικής βιβλιοθήκης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στο δήμο του Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009.

Ο όμιλος εταιρειών INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στην υλοποίηση σύνθετων κατασκευαστικών έργων. Η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, τον έχουν καταστήσει ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο και ανταγωνιστικό οργανισμό με ισχυρό λειτουργικό υπόβαθρο και επιτυχημένη παρουσία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Σχετικά με την INTRAKAT
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Τα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 578 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας INTRAKAT
Τηλ.: 210-6674346, e-mail: ipapav@intracom.gr  , Web: www.intrakat.gr