2007

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ – ΣΠΑΡΤΗ

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου “Μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση – λειτουργία – συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου “ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ – ΣΠΑΡΤΗ”

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2007 -Υπεγράφη σήμερα μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΩΡΕΑΣ Α.Ε.», αναδόχου του κατωτέρω έργου, καθώς και των μετόχων αυτής, ήτοι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.» (73,34%), «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (13,33%) και «INTRACOMHOLDINGS» (13,33%), η σύμβαση παραχώρησης του έργου « ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ – ΣΠΑΡΤΗ». Η σύμβαση αυτή προβλέπεται ότι θα κυρωθεί εντός 4 μηνών από τη Βουλή και οι εργασίες θα ξεκινήσουν αμέσως μετά.

Η περίοδος κατασκευής προβλέπεται να διαρκέσει 54 μήνες και το συνολικό κόστος του έργουανέρχεται σε 1.044 εκ. Ευρώ. Το μήκος του Αυτοκινητόδρομου είναι περίπου 205 χιλιόμετρα.

Στην κατασκευάστρια κοινοπραξία του ανωτέρω έργου συμμετέχουν οι εταιρείες «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και «INTRAΚAT».

Σχετικά με την INTRAKAT
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Tα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 620 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας INTRAKAT
Τηλ.: 210 – 6674346, e-mail: ipapav@intracom.gr, Web: www.intrakat.gr