2007

ΔΥΟ ΝΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΕΛΑΒΕ Η INTRAKAT ΓΙΑ ΤΗΝ VODAFONE

Παιανία, 23 Οκτωβρίου 2007 – Δύο νέα τηλεπικοινωνιακά έργα υποδομής ανέλαβε η INTRAKAT με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με την «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ».

Η πρώτη  σύμβαση – πλαίσιο αφορά την κατασκευή Σταθμών Βάσης, είναι  διάρκειας δύο ετών με δικαίωμα ανανέωσης ενός επιπλέον έτους, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για την επόμενη διετία αναμένεται να διαμορφωθεί στα 10 εκατ. Ευρώ, καθώς θα εξαρτηθεί από τις τελικές ανάγκες για σταθμούς βάσης της Vodafone.

Η δεύτερη σύμβαση προϋπολογισμού 2,85 εκατ. ευρώ αφορά την παροχή υπηρεσιών αδειοδότησης του δικτύου της VODAFONE και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2009.

Η INTRAKAT διατηρεί ηγετική θέση στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Με την υψηλή εξειδίκευση σε έργα υψηλής τεχνολογίας και τις σύγχρονες μεθόδους εκτέλεσης και παρακολούθησης έργων, η εταιρεία εκτελεί πλήθος σύνθετων και απαιτητικών έργων για μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς  και φορείς  στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σχετικά με την INTRAKAT
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Τα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 578 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας INTRAKAT
Τηλ.: 210-6674346, e-mail: ipapav@intracom.gr, Web: www.intrakat.eu