2007

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΕΛΑΒΕ Η INTRAKAT ΓΙΑ ΤΗΝ FORTHNET

Παιανία, 6 Δεκεμβρίου 2007 – Τηλεπικοινωνιακό έργο υποδομής ανέλαβε η INTRAKAT υπογράφοντας τη σχετική σύμβαση με την εταιρεία «FORTHNET – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ».

Η σύμβαση προϋπολογισμού 2,2 εκατ. ευρώ αφορά την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης για λογαριασμό της FORTHNET, στις ζώνες 6 & 7, οι οποίες περιλαμβάνουν τους νομούς Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Χίου και Λέσβου. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ), «Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης στις περιφέρειες της Ελλάδος» και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008.

Η INTRAKAT διατηρεί ηγετική θέση στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Με την υψηλή εξειδίκευση σε έργα υψηλής τεχνολογίας και τις σύγχρονες μεθόδους εκτέλεσης και παρακολούθησης έργων, η εταιρεία εκτελεί πλήθος σύνθετων και απαιτητικών έργων για μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς  και φορείς  στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σχετικά με την INTRAKAT
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Τα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 572 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας INTRAKAT
Τηλ.: 210-6674346, e-mail: ipapav@intracom.gr  , Web: www.intrakat.eu