2007

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Η INTRAKAT ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Παιανία, 22 Φεβρουαρίου 2007 – Η INTRAKATυπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με τον Δήμο Κατερίνης για την κατασκευή μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών έναντι συμβατικού τιμήματος 1 εκατ. ευρώ.

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των υπόγειων υποδομών δικτύων οπτικών ινών, των υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σύνδεσης στο δίκτυο, καθώς και των υποδομών ασύρματης δικτύωσης και πρόσβασης. Το συνολικό μήκος του μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών ανέρχεται σε 11,5 χλμ περίπου και οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2007.

Πρόκειται για το πρώτο έργο ευρυζωνικών μητροπολιτικών δικτύων που αναλαμβάνει η INTRAKAT στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ενώ έχει ήδη ανακηρυχθεί μειοδότης και αναμένεται η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σε μια σειρά έργων του ίδιου προγράμματος.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη Ελληνική περιφέρεια με την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία, ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών σε κρίσιμους τομείς, όπως η δημόσια διοίκηση, η υγεία, οι μεταφορές και το περιβάλλον. Παράλληλα δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, όπου η τεχνολογία συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, των εισοδημάτων και της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Η INTRAKAT διαθέτει πολυετή εμπειρία και ηγετική θέση στον τομέα των δικτύων οπτικών ινών, με κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την υψηλή εξειδίκευση και την προηγμένη τεχνογνωσία. Η εταιρία υλοποιεί σύνθετα έργα τηλεπικοινωνιακών υποδομών, στα σύγχρονα περίπλοκα και ετερογενή περιβάλλοντα, προσφέροντας λύσεις αιχμής με ανταγωνιστικό κόστος και κορυφαία επίπεδα ποιότητας.

Σχετικά με την INTRAKAT
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOMHOLDINGS. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Tα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 620 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας INTRAKAT
Τηλ.: 210-6674346, e-mail: ipapav@intracom.gr, Web: www.intrakat.gr