2007

ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΝΕΛΑΒΕ Η INTRAKAT

Παιανία, 3 Σεπτεμβρίου 2007 – Ενισχύεται η δραστηριοποίηση της INTRAKAT στην κατασκευή μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών στην Ελληνική περιφέρεια με την υπογραφή τριών νέων συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 2,33 εκατ. ευρώ με τους δήμους Καλαμάτας, Ρόδου και Αιγίου (1,06 εκατ. ευρώ, 0,85 ευρώ και 0,42 εκατ. ευρώ αντίστοιχα).

Οι συμβάσεις αφορούν στην προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των υπόγειων υποδομών δικτύων οπτικών ινών, των υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σύνδεσης στο δίκτυο, καθώς και των υποδομών ασύρματης δικτύωσης και πρόσβασης. Το συνολικό μήκος των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών ανέρχεται περίπου σε 38,2 χλμ (17,5 χλμ για την Καλαμάτα, 14 χλμ για τη Ρόδο και 6,7 χλμ για το Αίγιο) και τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2008.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τα παραπάνω έργα η εταιρία διευρύνει τις δραστηριότητές της σε έργα ευρυζωνικότητας, καθώςαπό την αρχή του έτους έχει αναλάβει και εκτελεί αντίστοιχα έργα για τους δήμους Κατερίνης, Καβάλας, Πατρών, Ορεστιάδας, Μεσσήνης, Χίου και Νέας Ιωνίας Βόλου, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον συγκεκριμένο τομέα και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην υλοποίηση σύνθετων έργων υποδομής, χάρη στην πολυετή εμπειρία, ισχυρή τεχνογνωσία και υψηλή εξειδίκευσή της.

Σχετικά με την INTRAKAT
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Τα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 578 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας INTRAKAT
Τηλ.: 210-6674346, e-mail: ipapav@intracom.gr , Web: www.intrakat.gr