2007

ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Παιανία, 03 Αυγούστου 2007 – Σε συνέχεια της από 02/08/2007 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σχετικών δημοσιευμάτων στον τύπο, η εταιρία INTRAKAT διαψεύδει τα σενάρια που τη φέρουν ως στρατηγικό επενδυτή στην εταιρεία ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ.

Προς προστασία του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με την πάγια τακτική της και, τηρούσα τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεις της, διαβεβαιώνει ότι όταν συντρέχει γεγονός, η δημοσιοποίηση του οποίου εύλογα αναμένεται να επηρεάσει την πορεία των μετοχών της, προβαίνει η ίδια υπεύθυνα στη δημοσιοποίησή του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην INTRAΚΑΤ,
κα Ιωάννα Παπαβασιλείου, τηλ.: 21�6674346,
email: ipapav@intranet.gr