2009

Η INTRAKAT ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Έξυπνου Οικισμού στην πόλη της Καλαμάτας»

Παιανία, 16 Σεπτεμβρίου 2009 – Την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Έξυπνου Οικισμού στην πόλη της Καλαμάτας» ανέλαβε η INTRAKAT υπογράφοντας τη σχετική σύμβαση, προϋπολογισμού 1,99 εκατ. ευρώ, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο Έξυπνος Οικισμός Καλαμάτας είναι ένα πρωτοποριακό έργο που σηματοδοτεί το μέλλον στον τομέα της ευρυζωνικότητας, ενώ για την υλοποίηση του η INTRAKAT εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία και την εκτεταμένη εμπειρία που διαθέτει. 
Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση σε πιλοτικό επίπεδο ενός έξυπνου οικισμού στην πόλη της Καλαμάτας με την ανάπτυξη των αναγκαίων τηλεπικοινωνιακών υποδομών πρόσβασης χρηστών και υπηρεσιών. Η υλοποίηση του εν λόγω έργου, σε πλήρη συνέργεια με το ήδη εκτελεσθέν από την INTRAKAT έργο της ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Καλαμάτας,  συμβάλει στην ολοκλήρωση των στόχων που αφορούν στην ισότιμη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών και την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής, μέσω των δυνατοτήτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Ο «Έξυπνος Οικισμός» της Καλαμάτας βασίζεται σε ενσύρματη και ασύρματη ευρυζωνικότητα που υποστηρίζει την παράλληλη λειτουργία διαφόρων εφαρμογών.  Συνολικά θα συνδεθούν στο δίκτυο οπτικής ίνας 254 κτήρια, που αντιστοιχούν κατ�ελάχιστο σε 330 συνδέσεις, στην περιοχή ανατολικά της οδού Αριστομένους έως την οδό Φαρών και από την οδό Νικηταρά έως τη Βασ. Όλγας.  Με την υλοποίηση του έργου θα αναπτυχθεί στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, υποδομή 20 σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (WiFi).
Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας και είναι το μοναδικό FTTH (Fiber To The Home) έργο που εκτελείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.  Οι πολίτες θα απολαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, όπως πρόσβαση στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες καθώς και υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τηλεκπαίδευσης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικής Υγείας (e-health).

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ, από το Νοέμβριο 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το 2005 απορρόφησε την Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των  τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων. Υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 617 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 210-6674346 E: ipapav@intrakat.gr Web: www.intrakat.com