2009

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Παιανία, 16/12/2009

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007»

 

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με δ.τ. INTRAKAT, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 14 και 21 του Ν. 3556/2007 και την υπ’ αριθμ. 1/434/03.07.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 16/12/2009 σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από την CYBARCOATE, γνωστοποιεί ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η CYBARCOATE, στην INTRAKAT, ως εξής:

Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής κατέρχεται του ορίου 5%: 15/12/2009

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή: 7.211.400, ήτοι ποσοστό 7,79% (στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση της CYBARCOATE)

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή: 4.436.400, ήτοι ποσοστό 4,79%

επί του συνόλου των 92.617.000 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας INTRAKAT.

Πρόσθετες πληροφορίες:

Αριθμός δικαιωμάτων ψήφουκαι ποσοστό που ίσχυε την αμέσως προηγούμενη ημέρα από την κρίσιμη συναλλαγή:

Αριθμός μετοχών: 6.436.400

Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: 6.436.400

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου: 6,95%