2009

Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2009 της INTRAKAT

Παιανία, 27/11/2009 – Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKATότι, τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2009 έως 30/09/2009 δημοσιεύονται στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», το Σάββατο 28/11/2009.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες και οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 01/01/2009 έως 30/09/2009, μητρικής και ομίλου, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.intrakat.com και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr, την Παρασκευή 27/11/2009, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.