2009

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

Η εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και διακριτικό τίτλο INTRAKAT, σε συνέχεια σχετικών δημοσιευμάτων του τύπου, γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας της μεταξύ άλλων και με ευρωπαϊκούς ομίλους στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων. Η εταιρεία σύμφωνα με την πάγια τακτική της θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε σχετική εξέλιξη.