2009

Απάντηση στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2812/6.07.2009 Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2812/6.07.2009 Επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται από την INTRAKAT, ότι η περίθαλψη βρίσκεται στη σχετική διαδικασία προσθήκης στις επιτρεπόμενες για την περιοχή χρήσεις.

Το υπογραφέν μνημόνιο συνεργασίας της INTRAKAT με την ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε. (Δελτίο Τύπου της 19.3.2009) προβλέπει υποχρέωση της ΙΝΤRAKAT για λήψη όλων των αναγκαίων αδειών προς ανέγερση Κλινικής στο δήμο Αγ. Ιωάννη Ρέντη εντός χρονικού διαστήματος 8 μηνών, με δικαίωμα παράτασης 3 μηνών. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος η ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε. δικαιούται είτε να υπαναχωρήσει της συμφωνίας, είτε να χορηγήσει στην ΙΝΤRAKAT νέα 3μηνη προθεσμία λήψης των ως άνω αδειών.