2010

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 – Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2010 της INTRAKAT

«Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 – Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2010 της INTRAKAT»

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKAT ότι, τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2010 έως 31/03/2010 δημοσιεύονται στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», το Σάββατο 29/05/2010.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες και οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/03/2010, μητρικής και ομίλου, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.intrakat.com και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr, την Παρασκευή 28/05/2010, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.