2010

Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της  εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKAT

Παιανία 23-06-10

Α.Π.:2512.-

H εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και το δ.τ. INTRAKAT κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19, της παραγράφου 2 του N. 3556/2007 και ενόψει της σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr.