2009

Την κατασκευή τριών νέων φωτοβολταϊκών πάρκων ανέλαβε η Ιντρακάτ

Παιανία, 11 Μαρτίου 2009 – Την κατασκευή τριών νέων φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 300 kw στον Νομό Βοιωτίας ανέλαβε η INTRAKAT. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 1,4 εκατ. ευρώ και οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός τεσσάρων μηνών.
Η INTRAKAT εφαρμόζοντας σε αυτό τον νέο τομέα της ενέργειας, την μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει στην εκτέλεση σύνθετων έργων υψηλών απαιτήσεων, ειδικεύεται στην ανάληψη έργων (turn key) Φωτοβολταϊκών Πάρκων μέσω:

  • Σχεδιασμού και Μελέτης του Πάρκου
  • Επιλογής και Προμήθειας υλικών και συστημάτων
  • Κατασκευής και Εγκατάστασης υλικών και συστημάτων
  • Διαχείρισης Έργου
  • Εκπαίδευσης προσωπικού
  • Υποστήριξης Συστημάτων (Συντήρηση, Τεχνική βοήθεια, Αναβάθμιση)
  • Διαχείρισης και απόκτησης Αδειών
  • Διαχείρισης και απόκτησης Φακέλου επιδότησης,

κατασκευάζοντας Μικρής κλίμακας Συστήματα (2-20kW), Μεσαίας κλίμακας Συστήματα (20-150kW), Μεγάλης κλίμακας Συστήματα (>150kW), Συστήματα απευθείας Σύνδεσης στο Κύριο Δίκτυο Διανομής και Μεταφοράς Ενέργειας, Σταθερά Αυτόνομα Συστήματα και Φορητά Συστήματα Αυτόνομης (AOSS) για βιομηχανικές, αγροτικές και επενδυτικές εφαρμογές.

Παράλληλα, η INTRAKAT έχει ξεκινήσει την κατασκευή του ιδιόκτητου πάρκου της στην Γιάννουλη, Λάρισας και τον σχεδιασμό για την κατασκευή πιλοτικών σταθμών κινητής τηλεφωνίας αυτόνομης λειτουργίας μέσω ηλιακής ενέργειας.

Σχετικά με την Intrakat 
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ, από το Νοέμβριο 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το 2005 απορρόφησε την Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των  τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων. Υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 594 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 210-6674346, E: ipapav@intrakat.gr  , Web: www.intrakat.com