2009

Την κατασκευή του φράγματος Φιλιατρινού ανέλαβε η «Κ/ΞΙΑ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ-INTRAKAT»

Παιανία, 20 Μαΐου 2009 – Υπεγράφη από την Κοινοπραξία ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ – INTRAKAT και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η σύμβαση κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 35,3 εκατ. ευρώ.

Η σύμβαση αφορά στην κατασκευή φράγματος στη λεκάνη Φιλιατρινού νομού Μεσσηνίας και περιλαμβάνει όλες τις συναφείς εργασίες (εκτροπής, θεμελιώσεως, στεγανώσεως, αγωγού μεταφοράς, οδοποιίας κ.λπ.).

Ο συνολικός όγκος του φράγματος θα είναι περίπου 370.000 μ3 και ο ωφέλιμος όγκος του ταμιευτήρα του φράγματος περίπου 8 εκατ. μ3. Στη σύμβαση περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή του Αγωγού Μεταφοράς νερού στην κατανάλωση, ο οποίος θα αρχίζει από την περιοχή του φράγματος και θα καταλήγει στις θέσεις απόληψης για την άρδευση των γεωργικών εκτάσεων της περιοχής Φιλιατρών. Τέλος επειδή τμήμα της υφιστάμενης οδού Φιλιατρών – Χριστιανούπολης κατακλύζεται από τον ταμιευτήρα του φράγματος στη σύμβαση προβλέπεται και η κατασκευή της νέας οδού αποκατάστασης της οδικής επικοινωνίας.

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ, από το Νοέμβριο 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το 2005 απορρόφησε την Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των  τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων. Υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 602 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 210-6674346, E: ipapav@intrakat.gr, Web: www.intrakat.com