2007

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3,42 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Η INTRAKAT

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και μετεγκατάσταση 200 Λυομένων Μεταλλικών Αιθουσών για λογαριασμό της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.» σε διάφορες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας. Πρόκειται για μονάδες αιθουσών ελαφριάς προκατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία και χώροι υγιεινής στα σχολεία της επικράτειας και αναμένεται να παραδοθούν σε ένα χρόνο.

Η σύμβαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της INTRAKAT για ανάπτυξη του τομέα μεταλλικών κατασκευών, στον οποίο η εταιρεία διατηρεί υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία μέσω του σύγχρονου εργοστασίου μεταλλικών κατασκευών στη Λάρισα. Το εργοστάσιο είναι πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, μελέτη, ανάπτυξη, βιομηχανοποίηση, εγκατάσταση και ανέγερση σύνθετων μεταλλικών και ηλεκτρομηχανικών κατασκευών.

Σχετικά με την INTRAKAT
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Τα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 578 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας INTRAKAT
Τηλ.: 210-6674346, e-mail: ipapav@intracom.gr  , Web: www.intrakat.gr