2009

Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2009

Η INTRAKAT γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από 01/01/2009 έως 31/03/2009 δημοσιεύονται στην εφημερίδα “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ” την Παρασκευή 29/05/2009 και μαζί με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 01/01/2009 έως 31/03/2009, θα είναι διαθέσιμες, την ίδια ημέρα, στην εταιρική ιστοσελίδα www.intrakat.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ www.athex.gr.