2007

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ALPHA GRISSIN INFOTECH A.E. & INTRAKAT

Παιανία, 18 Δεκεμβρίου 2007 – Σύμβαση προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ υπέγραψαν οι εταιρείες ALPHA KRAKOW DEVELOPMENT Sp z.o.o, θυγατρική κατά 37% της ALPHA GRISSIN INFOTECH A.E. και η INTRAKAT για την κατασκευή αστικού οικιστικού και εμπορικού συγκροτήματος στην Κρακοβία Πολωνίας.
Συγκεκριμένα, η INTRAKAT ανέλαβε την κατασκευή του υπερσύγχρονου αστικού συγκροτήματος «GARDEN RESIDENCE» στην Κρακοβία σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της ALPHA KRAKOW DEVELOPMENT Sp z.o.o συνολικής έκτασης 26.900 τμ. στο οποίο πρόκειται να ανεγερθούν κτιριακοί χώροι και εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 70.323 τμ.
Στη σύμβαση προβλέπεται η κατασκευή 453 διαμερισμάτων σε 2 κτιριακά συγκροτήματα των 5 και 8 ορόφων αντίστοιχα,  με χώρους στάθμευσης 530 θέσεων, εμπορικούς χώρους 1.600 τ.μ. και κέντρο fitness/spa 1.750 τ.μ.. Επίσης θα κατασκευαστούν υπερσύγχρονοι χώροι για την κάλυψη των τεχνικών αναγκών (ενέργεια, ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση κλπ), παιδικοί σταθμοί και παιδικά πάρκα ενώ θα γίνει διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου συνολικής έκτασης 7.000 τ.μ.. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του νέου έτους και να ολοκληρωθούν σε 24 μήνες.
Η είσοδος της INTRAKAT στην αγορά της Πολωνίας, ιδιαίτερα δε στον ταχέως αναπτυσσόμενο, στην συγκεκριμένη χώρα, τομέα του real estate, γίνεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας για διεύρυνση των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της σε νέες αγορές του εξωτερικού και αποδεικνύει έμπρακτα τη δυναμική τροχιά ανάπτυξης που διαγράφει το τελευταίο  διάστημα. Το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, η διεθνής παρουσία και η σημαντική εμπειρία που διαθέτει η INTRAKAT στην υλοποίηση σύνθετων κατασκευαστικών έργων, αποτελούν τα εχέγγυα για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Σχετικά με την INTRAKAT
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Τα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 572 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας INTRAKAT
Τηλ.: 210-6674346, e-mail: ipapav@intracom.gr, Web: www.intrakat.eu