2011

Γνωστοποίηση ίδρυσης υποκαταστήματος της INTRAKAT στην Βουλγαρία

Α.Π.:2135.-

Γνωστοποιείται από την εταιρεία INTRAKAT, σύμφωνα με  το Ν. 3340/2005 καθώς και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της INTRAKAT, ολοκληρώθηκε η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην Βουλγαρία, με έδρα τη Σόφια.

Παιανία, 29/09/2011