2011

Γνωστοποίηση της εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKAT σχετικά με την παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της

Α.Π.:279.-

Η INTRAKAT γνωστοποιεί την παραίτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της κ. Νικολάου –Σωκράτη Λαμπρούκου, τον οποίο και ευχαριστεί για την πολύχρονη συμβολή του.

Παιανία, 01/02/2011