2011

Γνωστοποίηση για την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Δίκτυα Περιοχής Φιλοθέης – Κηφισιάς»

Α.Π.:60.-

Αξιότιμοι κύριοι,

Η INTRAKAT γνωστοποιεί ότι υπεγράφη μεταξύ της αναδόχου κοινοπραξίας «ΕΚΤΕΡ Α.Ε. – ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. – ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. – INTRAKAT» και της ΔΕΗ η σύμβαση του έργου «Δίκτυα Περιοχής Φιλοθέης – Κηφισιάς». Το συμβατικό ποσό ανέρχεται σε 27.264.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η INTRAKAT συμμετέχει στην ανωτέρω κοινοπραξία με ποσοστό 24% και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την 31 Ιανουαρίου 2014.

Παιανία, 12/01/2011