2011

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 – Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2011 της INTRAKAT

Α.Π.:1259.-

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKAT ότι, τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2011 έως 31/03/2011 δημοσιεύονται στην εφημερίδα «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ», την Τρίτη 31/05/2011.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 01/01/2011 έως 31/03/2011, μητρικής και ομίλου, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.intrakat.com και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr, την Δευτέρα 30/05/2011, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

Παιανία, 30/05/2011