2011

Γνωστοποίηση για την διοικητική αναδιοργάνωση της εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKAT

Α.Π.:866.-

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKAT, σύμφωνα με την παρ. 2ε του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τις συνεδριάσεις του της 18/3/2011, ενέκρινε τη διοικητική αναδιοργάνωση και την εκ νέου παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης της εταιρείας.

Η νέα διοικητική οργάνωση της εταιρείας έχει ως ακολούθως:

1.   κ. Πέτρος Σουρέτης – Διευθύνων Σύμβουλος

2.   κ. Χαράλαμπος Καλλής του Κωνσταντίνου – Γενικός Διευθυντής Μεταλλικών Κατασκευών και Τηλεπικοινωνιακών και Ενεργειακών Έργων

2.1.   κ. Σπυρίδων Τζιώτης του Γεωργίου – Αντωνίου – Διευθυντής Μεταλλικών Κατασκευών

2.2.   κ. Κωνσταντίνος Νέζης του Ανδρέα – Διευθυντής Ενεργειακών Έργων

2.3.   κ. Κωνσταντίνος Πανιόπουλος του Δημητρίου – Διευθυντής Ασυρμάτων Τηλεπικοινωνιακών Έργων

3.   κ. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη – Γενικός Διευθυντής Κατασκευών και Έργων Υποδομής

3.1.   κ. Λεωνίδας Νικολόπουλος – Τεχνικός Διευθυντής

3.2.   κ. Λεωνίδας Νικολόπουλος του Νικολάου – Διευθυντής Κατασκευών

3.2.1. κ. Θεόδωρος Γαϊτάνος του Κλεάνθους – Αναπληρωτής Διευθυντής Κατασκευών

3.3.   κ. Δημήτριος Μπελιώτης του Γεωργίου – Διευθυντής Ευρυζωνικών Υποδομών

3.3.1. κ. Βασίλειος Θεογιάννης – Αναπληρωτής Διευθυντής Ευρυζωνικών Υποδομών

4.   κ. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη – Διευθυντής Θυγατρικών & Ανάπτυξης Εξωτερικού

5.   κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης  του Κωνσταντίνου – Οικονομικός Διευθυντής

6.   κ. Παναγιώτης Μαζαράκος του Θωμά Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών

Παιανία, 07 / 04 / 2011