2011

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 – Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2011 της INTRAKAT

Α.Π.: 1954.-

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKAT ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2011 έως 30/06/2011 δημοσιεύονται στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», την Τετάρτη 31/08/2011.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες και οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 01/01/2011 έως 30/06/2011, μητρικής και ομίλου, ως αναπόσπαστο μέρος της Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν3556/2007, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.intrakat.com και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr, την Τρίτη 30/08/2011, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

Παιανία, 30/08/2011