2006

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ INTRAKAT ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ INTRACOM HOLDINGS

Παιανία, 24 ΜαΪου 2006 – Την Τρίτη, 23 Μαϊου 2006 πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου INTRACOM στην Παιανία παρουσίαση των δραστηριοτήτων της INTRAKAT μέσα στα πλαίσια της ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2005 της μητρικής εταιρείας INTRACOM HOLDINGS.

Την INTRAKAT εκπροσώπησε στην παρουσίαση ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος κ. Πέτρος Σουρέτης, ο οποίος μεταξύ άλλων πραγματοποίησε μια σύντομη αναφορά στο αντικείμενο εργασιών της εταιρείας, στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς επίσης και στην λειτουργική δομή που υποστηρίζει τον βασικό κορμό των δραστηριοτήτων της.

Ο κ. Σουρέτης ξεκίνησε την παρουσίαση αναφερόμενος στις δραστηριότητες της εταιρείας, οι οποίες πραγματοποιούνται και παρακολουθούνται μέσα από τρεις αυτόνομες επιχειρησιακές μονάδες: την μονάδα Κατασκευών, την μονάδα Τηλεπικοινωνιών και την μονάδα Μεταλλικών Κατασκευών.

Σε ότι αφορά τις δραστηριότητες της μονάδας Κατασκευών, ο κ. Σουρέτης σημείωσε ότι η εταιρεία αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων υποδομής, αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς επίσης και οικοδομικών έργων. Επιπρόσθετα, τονίστηκε ότι στη χρήση 2006 η INTRAKAT έχει υπογράψει συμβάσεις για την ολοκλήρωση έργων συνολικής αξίας € 32 εκατ.

Αντίστοιχα, η μονάδα Τηλεπικοινωνιών της INTRAKAT έχει υπογράψει μέσα στο 2006 νέες συμβάσεις ύψους € 15,19 εκατ. για την υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών έργων υψηλής τεχνολογίας με κύριους πελάτες την ΤΙΜ και την Hellas On Line.

Τέλος, σε ότι αφορά την δραστηριότητα της μονάδας Μεταλλικών Κατασκευών, σημειώθηκε ότι διαθέτει πλήρως καθετοποιημένη δομή που της επιτρέπει την ανέγερση σύγχρονων μεταλλικών και ηλεκτρομηχανικών κατασκευών, ενώ το ύψος των υπογεγραμμένων συμβάσεων για την χρήση 2006 ανέρχεται σε € 5,64 εκατ.

Ο κ. Σουρέτης, κλείνοντας την παρουσίαση πραγματοποίησε μια σύντομη αναφορά στο ισχυρό πελατολόγιο της INTRAKAT, το οποίο αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της δυναμικής της καθώς επίσης και της υψηλής ποιότητας που χαρακτηρίζει τα έργα που υλοποιεί. Μεταξύ των πελατών της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται ο ΟΤΕ, η ∆ΕΗ, η VODAFONE, η ΤΙΜ, η COSMOTE, το ΥΠΕΧΩ∆Ε, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η Γενική Τράπεζα κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην INTRAΚΑΤ, κα Ιωάννα Παπαβασιλείου, τηλ.: 21–06674346, e-mail: ipapav@intranet.gr