2006

Νέα έργα ύψους ευρώ 8,25 εκατ. ανέλαβε ο όμιλος INTRAKAT

Την κατασκευή δύο έργων συνολικού προϋπολογισμού ευρώ 8,25 εκατ. ανέλαβε ο όμιλος INTRAKAT, τα οποία αφορούν στην ανέγερση ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλία και στην αποπεράτωση παιδικού σταθμού στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, η INTRAKAT προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης ύψους ευρώ 6,1 εκατ. με την εταιρεία ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ- Εργασίες Α φάσης». Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η Α φάση κατασκευής, που περιλαμβάνει κυρίως τις χωματουργικές εργασίες και  την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού, η οποία  αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δέκα μήνες.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας θα αποτελείται από γενική και μαιευτική κλινική, δυναμικότητας 160 κλινών, μονάδες εντατικής θεραπείας και εντατικής νοσηλείας νεογνών, τεχνητής γονιμοποίησης και τεχνητού νεφρού, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην ευρύτερη περιοχή των νομών Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Ταυτόχρονα, η EUROKAT,  θυγατρική εταιρεία του ομίλου INTRAKAT ανέλαβε το έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» συνολικού ύψους ευρώ 2,15 εκατ.

Ο παιδικός σταθμός θα έχει δυνατότητα φιλοξενίας 120 παιδιών (100 νηπίων και 20 βρεφών). Το συνολικό εμβαδό των κλειστών χώρων (ισόγειο, Α΄όροφος, υπόγειο) ανέρχεται σε 1.748 τ.μ. ενώ η επιφάνεια του οικοπέδου είναι συνολικά 2.005 τ.μ. Το έργο εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής, στα πλαίσια αποκατάστασης της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος καθώς και αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και πρόνοια.

Ο όμιλος εταιρειών INTRAKAT αποτελεί μέλος του ομίλου INTRACOM. Η μακρόχρονη εμπειρία στις κατασκευές, η ισχυρή τεχνογνωσία στην υλοποίηση έργων υψηλής τεχνολογίας και η προσήλωση στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, έχουν καταστήσει τον όμιλο INTRAKAT έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό οργανισμό με ισχυρό λειτουργικό υπόβαθρο και επιτυχημένη παρουσία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.