2006

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΨΟΥΣ ΕΥΡΩ 2,14 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤHΝ INTRAKAT

Δύο νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού ευρώ 2,14 εκατ. ανέλαβε πρόσφατα η INTRAKAT.
Πιο συγκεκριμένα, τον Αύγουστο η INTRAKAT προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με τον «ΟΜΙΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Α.Ε.» για το έργο «ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ – Γ’ ΦΑΣΗ – Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ», σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ομίλου Θεοδωρίδη στο Μαρούσι. Η σύμβαση ύψους ευρώ1,18 εκατ., περιλαμβάνει τις οικοδομικές εργασίες υπογείων και τις Η/Μ  εγκαταστάσεις του συνόλου του κτιρίου, ενώ το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2006.

Επιπρόσθετα τον Ιούλιο 2006, η INTRAKAT, ανέλαβε την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την εταιρεία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (HERACLES GENERAL CEMENT COMPANY). Στη σύμβαση, ύψους 0,96 εκατ. ευρώ περιλαμβάνονται εργασίες που αφορούν:
(i)  στην κατασκευή και βαφή μεταλλικού στεγάστρου (διαστάσεων 140×56 μέτρων), για την αποθήκευση πρώτων υλών του εργοστασίου της εταιρείας στην περιοχή Μικρό Βαθύ Αυλίδας Χαλκίδας
(ii) στην εκπόνηση μελετών στερέωσης – ανέγερσης του μεταλλικού στεγάστρου
(iii) στη μεταφορά του στεγάστρου στο χώρο του εργοστασίου και
(iv) στη συναρμολόγηση, εγκατάσταση, ανέγερση και επίβλεψη αυτού
Το έργο αναμένεται να παραδοθεί το Δεκέμβριο 2006.

Ο όμιλος εταιρειών INTRAKAT, μέλος του ομίλου INTRACOM HOLDINGS, διαθέτοντας ως κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την ισχυρή τεχνογνωσία και μακρόχρονη εμπειρία στο τομέα των κατασκευών καθώς και ένα άρτια εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αναλαμβάνει πολυσύνθετα δημόσια και ιδιωτικά έργα υποδομής, προσφέροντας υπηρεσίες και λύσεις υψηλής ποιότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ανάληψη των ανωτέρω έργων αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της δυναμικής που έχει αναπτύξει η εταιρεία στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση πολυσύνθετων και εξειδικευμένων έργων, πάντοτε υπό το πρίσμα των απαιτούμενων υψηλών προδιαγραφών ποιότητας.