2006

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΨΟΥΣ ΕΥΡΩ 5,25 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ INTRAKAT

Ιδιωτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού ευρώ 5,25 εκατ. ανέλαβε το τελευταίο διάστημα η INTRAKAT, υπογράφοντας τρεις νέες συμβάσεις με τις εταιρείες «Ρ.Ν.Μ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε» και «ΤΕΝΙ Α.Ε.».
Η πρώτη σύμβαση ύψους ευρώ 2,22 εκατ., με την εταιρεία «Ρ.Ν.Μ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.», αφορά στην κατασκευή του έργου «Νέο Επταόροφο Κτίριο Γραφείων με Ισόγειο Κατάστημα, Δύο Υπόγεια και Στέγη» σε ακίνητο ιδιοκτησίας του εργοδότη στην Ακτή Κονδύλη στον Πειραιά. Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2007.
Επιπλέον, η INTRAKAT υπέγραψε δύο συμβάσεις ύψους ευρώ 3,03 εκατ. για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, στο έργο «Ολοκλήρωση Σταθμού Αυτοκινήτων τεσσάρων υπογείων ορόφων και την κατασκευή Επταόροφου Κτιρίου Γραφείων»,  το οποίο είχε αναλάβει το 2005, για λογαριασμό της εταιρείας «ΤΕΝΙ Α.Ε.».