2006

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3,17 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Η Κ/ΞΙΑ INTRAKAT – INTRACOM TELECOM ΜΕ ΤΗ ΔΕΠΑ

Η κοινοπραξία INTRAKAT – INTRACOM TELECOM ανέλαβε την κατασκευή των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου για λογαριασμό της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ευρώ 3,17 εκατ. και οι δύο εταιρίες συμμετέχουν στην κοινοπραξία με ποσοστά 70% και 30% αντίστοιχα.

Πρόκειται για την κατασκευή του έργου «Λεπτομερής σχεδιασμός, προμήθεια, κατασκευή και ενσωμάτωση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου Ελλάδας», το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2007.

Στη σύμβαση προβλέπεται η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών για την ολοκλήρωση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, και συγκεκριμένα η μελέτη, προμήθεια των απαραίτητων υλικών και συσκευών, κατασκευή, προσαρμογή, εγκατάσταση και ενοποίηση με τα υπάρχοντα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν:
– στον αγωγό Ελλάδας – Τουρκίας (Κομοτηνή-Κήποι)
– στους λοιπούς κεντρικούς σταθμούς μέτρησης
– στον αγωγό Μαυρονερίου – Αντικύρων
– στον αγωγό Κορίνθου