2006

Την υλοποίηση έργου της ΔΕΗ ΑΕ ύψους 2,47 εκατ. ευρώ ανέλαβε η INTRAKAT

Σε υπογραφή σύμβασης προχώρησε η INTRAKAT με τη Δ.Ε.Η. Α.Ε αναλαμβάνοντας την υλοποίηση έργου, συνολικού συμβατικού ποσού ευρώ 2,47 εκατ.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο “ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΥΟ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ Τ/Δ Β=1800ΜΜ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΜΒΟ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ – ΤΟΜΕΑ 6 ΣΤΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (διακ. ΔΜΑΟΡ-102)”. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, συναρμολόγηση, μετασκευή, ανέγερση καθώς και τις δοκιμές. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2007.

Ο όμιλος εταιρειών INTRAKAT, μέλος του ομίλου INTRACOM HOLDINGS, διαθέτοντας ως κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την ισχυρή τεχνογνωσία και μακρόχρονη εμπειρία στο τομέα των κατασκευών, καθώς και ένα άρτια εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αναλαμβάνει πολυσύνθετα δημόσια και ιδιωτικά έργα υποδομής, προσφέροντας υπηρεσίες και λύσεις υψηλής ποιότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ανάληψη νέων έργων αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της δυναμικής που έχει αναπτύξει η εταιρεία στον σχεδιασμό και την παροχή πολυσύνθετων και εξειδικευμένων λύσεων, πάντοτε υπό το πρίσμα των απαιτούμενων υψηλών προδιαγραφών ποιότητας.