2006

ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΟΥΣ ΕΥΡΩ 2,51 ΕΚΑΤ. ΑΝΕΛΑΒΕ Η INTRAKAT

Στην υπογραφή συμβάσεων συνολικού ύψους ευρώ 2,51 εκατ προχώρησε η INTRAKAT με την ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Ε. (ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.), για την κατασκευή ευρυζωνικών δικτύων, μετά από σχετικούς διαγωνισμούς.
Συγκεκριμένα, η INTRAKAT σε κοινοπραξία με την ΕΛΤΕΡ (50-50%) ανέλαβε την κατασκευή ευρυζωνικών δικτύων στις βιομηχανικές περιοχές  Πατρών, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής. Οι προϋπολογισμοί των έργων ανέρχονται σε ευρώ 538,4 χιλ., ευρώ 492 χιλ., ευρώ 974,6 χιλ. και ευρώ 503,9 χιλ. αντίστοιχα.
Στο πλαίσιο των συμβάσεων προβλέπεται η κατασκευή δικτύου οπτικών ινών καθώς και η εγκατάσταση κόμβων  με τον απαιτούμενο παθητικό και ενεργό εξοπλισμό. Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2007.
Η INTRAKAT, διαβλέποντας τις υψηλές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα των ευρυζωνικών δικτύων, δραστηριοποιείται στην εγκατάσταση και στη διασφάλιση ορθής λειτουργίας υποδομών δικτύων οπτικών ινών καθώς και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σύνδεσης στο δίκτυο, έχοντας αναλάβει σημαντικά έργα στον τομέα αυτό, όπως:

  • η μελέτη-κατασκευή των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη της Forthnet,
  • η μελέτη – κατασκευή δικτύων οπτικών ινών και εγκατάστασης εξοπλισμού στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη της HOL
  • το δίκτυο οπτικής ίνας Αθήνας-Θεσσαλονίκης της Vodafone κ.α.