2010

Η INTRAPOWER ανέλαβε την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στο ν. Ημαθίας, προϋπολογισμού 5εκ ευρώ

Παιανία, 23 Νοεμβρίου 2010

Η INTRAPOWER, θυγατρική εταιρεία της INTRAKAT, ανέλαβε τον σχεδιασμό, προμήθεια και κατασκευή “με το κλειδί στο χέρι” Φωτοβολταϊκού Πάρκου, συνολικής ισχύος 1,6ΜW, στον Νομό Ημαθίας, παράλληλα με το τεχνικό έργο της υποδομής του εν λόγω Σταθμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5 εκ. ευρώ.
Οι εργασίες κατασκευής στο σύνολο τους αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2011.
Ο όμιλος INTRAKAT, με σεβασμό για το περιβάλλον, κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εφαρμόζοντας την μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία του στην εκτέλεση σύνθετων τεχνικών έργων υψηλών απαιτήσεων, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και εκτελεί σημαντικά έργα σε όλη την ελληνική περιφέρεια.

Σχετικά με την INTRAKAT

Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Είναι εισηγμένη από το 2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ και το 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Η INTRAKAT αξιοποιώντας τη πολύχρονη εμπειρία της υλοποιεί σύγχρονα έργα υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στους τομείς των τεχνικών έργων (οικοδομικών–υποδομής), του περιβάλλοντος και των Α.Π.Ε., της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της ενέργειας, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, της αξιοποίησης ακινήτων και του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 505 άτομα.

Σχετικά με την INTRAPOWER

Η INTRAPOWER ιδρύθηκε το 2010, είναι θυγατρική εταιρεία της INTRAKAT κατά ποσοστό 75% και εξειδικεύεται στην κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων με το «κλειδί στο χέρι» έχοντας εξασφαλίσει στρατηγικές συνεργασίες με επώνυμους κατασκευαστικούς οίκους εξοπλισμού. Η ΙΝΤRAPOWER προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών. Η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή συστημάτων μικρής κλίμακας (2-100kW), μεσαίας κλίμακας (100kW-1MW) και μεγάλης κλίμακας (>1ΜW), με απευθείας σύνδεση στο κύριο δίκτυο διανομής και μεταφοράς ενέργειας, καθώς επίσης και σταθερών αυτόνομων συστημάτων και φορητών συστημάτων (AOSS) για βιομηχανικές, αγροτικές, οικιακές και αμυντικές εφαρμογές.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου

Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 21–06674346, E: ipapav@intrakat.gr, Web: www.intrakat.com