2010

Η INTRAKAT ανέλαβε την κατασκευή 15 φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κρήτη, συνολικής ισχύος 1,16MW

Παιανία, 26 Απριλίου 2010

Η INTRAKAT ανέλαβε τον σχεδιασμό, προμήθεια και κατασκευή “με το κλειδί στο χέρι” δεκαπέντε (15) νέων Φωτοβολταϊκών Πάρκων, συνολικής ισχύος 1,16ΜW, στην Κρήτη και ειδικότερα στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 3,74 εκ. ευρώ.

Η INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στην τομέα των σύνθετων ενεργειακών έργων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων (turn key) σε έργα Φωτοβολταϊκών Πάρκων. Η εταιρεία κατασκευάζει Μεσαίας και Μεγάλης κλίμακας Συστήματα (>80kW), Συστήματα απευθείας Σύνδεσης στο Κύριο Δίκτυο Διανομής και Μεταφοράς Ενέργειας, Σταθερά και Φορητά Αυτόνομα Συστήματα (AOSS) για βιομηχανικές, αγροτικές και επενδυτικές εφαρμογές.

Παράλληλα, η INTRAKAT ειδικεύεται και στον σχεδιασμό για την κατασκευή πιλοτικών σταθμών κινητής τηλεφωνίας αυτόνομης λειτουργίας μέσω ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ, από το Νοέμβριο 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το 2005 απορρόφησε την Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των  τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων. Υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 575 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου

Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T:
21–06674346, E: ipapav@intrakat.gr  , Web: www.intrakat.com