2010

Έργο οδοποιίας ύψους 51,6εκ ευρώ υπέγραψε η INTRAKAT με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Παιανία, Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2010

Σύμβαση συνολικού ύψους 51,6 εκατ. ευρώ υπέγραψε η INTRAKAT με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Οδικού Τμήματος Ποτίδαια-Κασσανδρεία του Οδικού Κυκλώματος Κασσάνδρας Ν.Χαλκιδικής».

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας του Ν. Χαλκιδικής και συγκεκριμένα του τμήματος Ποτίδαια Κασσανδρεία συνολικού μήκους 17 χιλιομέτρων εκ των οποίων στα πρώτα 5,5 χλμ πρόκειται να γίνει διαπλάτυνση του υφισταμένου δρόμου ενώ τα υπόλοιπα 11,5 χλμ θα κατασκευαστούν σε νέα χάραξη. Η σύνδεση του οδικού τμήματος με το υπάρχον δίκτυο οδών γίνεται μέσω δύο ανισόπεδων κόμβων, ενός στην περιοχή Φώκαιας και του άλλου στην περιοχή της Κασσανδρείας, η κατασκευή των οποίων περιλαμβάνεται στην εν λόγω εργολαβία.

Ο δρόμος θα έχει χαρακτηριστικά οδικού δικτύου ταχείας κυκλοφορίας, με δυο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, διαχωριστικό στηθαίο ασφαλείας.

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Σχετικά με την INTRAKAT

Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Είναι εισηγμένη από το 2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ και το 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Η INTRAKAT αξιοποιώντας τη πολύχρονη εμπειρία της υλοποιεί σύγχρονα έργα υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στους τομείς των τεχνικών έργων (οικοδομικών–υποδομής), του περιβάλλοντος και των Α.Π.Ε., της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της ενέργειας, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, της αξιοποίησης ακινήτων και του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 473 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου

Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας
T: 21–06674346, E: ipapav@intrakat.gr , Web: www.intrakat.com