2010

Σύμβαση προϋπολογισμού 5,5 εκ ευρώ υπέγραψε η θυγατρική της INTRAKAT, ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, με την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Παιανία, Πέμπτη 07 Οκτωβρίου 2010

Σύμβαση ύψους 5,5 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας της INTRAKAT, ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την εκτέλεση του έργου «Παρακάμψεις Αρτεσιανού και Ριζοβουνίου στην Ε.Ο. Καρδίτσα-Τρίκαλα».

Η σύμβαση αφορά την κατασκευή δύο παρακάμψεων συνολικού μήκους 5,2 χλμ. για την παράκαμψη των χωριών Αρτεσιανό και Ριζοβούνι του εθνικού οδικού άξονα Καρδίτσας- Τρικάλων. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν συνολικά 5 ισόπεδοι κόμβοι, δύο στην περιοχή του Αρτεσιανού και τρεις στην περιοχή του Ριζοβουνίου, με όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα. Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 27 μηνών και με την ολοκλήρωσή τους πρόκειται να αναβαθμισθεί σημαντικά το επίπεδο οδικής ασφάλειας σε έναν από τους πιο σημαντικούς οδικούς άξονες της περιφέρειας, που συνδέει τις πρωτεύουσες της δυτικής Θεσσαλίας.

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013 με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας στο πλαίσιο των έργων για τη βελτίωση των όρων οδικής ασφάλειας στο συγκεκριμένο οδικό άξονα.

Σχετικά με την INTRAKAT

Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Είναι εισηγμένη από το 2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ και το 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Η INTRAKAT αξιοποιώντας τη πολύχρονη εμπειρία της υλοποιεί σύγχρονα έργα υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στους τομείς των τεχνικών έργων (οικοδομικών–υποδομής), του περιβάλλοντος και των Α.Π.Ε., της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της ενέργειας, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, της αξιοποίησης ακινήτων και του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 505 άτομα.

Σχετικά με την ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ

Η ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ ιδρύθηκε το 1994 και έχει μακρόχρονη και επιτυχημένη παρουσία στον κατασκευαστικό κλάδο. Η εταιρεία κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξης ΜΕΕΠ και από το 2009 εντάσσεται στον όμιλο εταιρειών INTRAKAT. Στο ανθρώπινο δυναμικό της συγκαταλέγονται εξειδικευμένοι επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία σε περιβαλλοντολογικά έργα ενώ διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης σε τεχνολογίες αιχμής. Έχει εκτελέσει σημαντικά έργα προστασίας περιβάλλοντος, έργα διαχείρισης υγρών, στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, έργα επεξεργασίας υδάτων με έμφαση σε βιολογικούς καθαρισμούς και σε διυλιστήρια υδάτων. Επιπλέον η ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ έχει εκτελέσει έργα οδοποιίας, έργα κατασκευής λιμένων, υδραυλικών, κτιριακών υποδομών και έργα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου

Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας INTRAKAT
T: 21–06674346, E: ipapav@intrakat.gr , Web: www.intrakat.com