2010

Η INTRAKAT ανέλαβε την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στην Ηλεία, συνολικής ισχύος 1,85MW

Παιανία, Τρίτη 18 Μαΐου 2010

 Η INTRAKAT ανέλαβε τον σχεδιασμό, προμήθεια και κατασκευή “με το κλειδί στο χέρι” Φωτοβολταϊκού Πάρκου, συνολικής ισχύος 1,85ΜW, στον Νομό Ηλείας, ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 5,68 εκ. ευρώ.

Οι εργασίες κατασκευής στο σύνολο τους αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Ιουλίου.

Με σεβασμό για το περιβάλλον η Intrakat δραστηριοποιείται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εταιρεία με την υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει στον συγκεκριμένο τομέα, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και εκτελεί σημαντικά έργα στην ελληνική περιφέρεια.

Σχετικά με την Intrakat

Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ, από το Νοέμβριο 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το 2005 απορρόφησε την Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των  τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων. Υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 575 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου

Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T:
21–06674346, E: ipapav@intrakat.gr  , Web: www.intrakat.com