2008

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ Η INTRAKAT

ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ  ΔΗΜΟΥΣ ΒΟΛΟΥ, ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ & ΑΡΓΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2,40 ΕΚΑΤ. EURO

Παιανία, 23 Ιανουαρίου 2008 – Νέες συμβάσεις για την κατασκευή τριών ακόμα έργων Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών υπέγραψε η Intrakat με τους Δήμους Βόλου, Λειβαδιάς και Aργους, συνολικού προϋπολογισμού 2,40 εκατ. ευρώ (1,33 εκατ. ευρώ, 0,57 εκατ. ευρώ και 0,49 εκατ. ευρώ αντίστοιχα).
Στις συμβάσεις προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία καθώς και η διασφάλιση της καλής λειτουργίας των υποδομών των Μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών, των υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σύνδεσης καθώς και των υποδομών ασύρματης δικτύωσης και πρόσβασης. Το συνολικό μήκος του δικτύου οπτικών ινών που θα κατασκευαστεί ανέρχεται σε 32,53 χλμ. (19,00 χλμ για τον Δήμο Βόλου, 6,28 χλμ για το Δήμο Λειβαδιάς και 7,25 χλμ για το Δήμο Aργους) ενώ οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2008.
Η Intrakat εκτελεί το τελευταίο διάστημα ένα σημαντικό δίκτυο οπτικών ινών για λογαριασμό Δήμων και ιδιωτικών φορέων, γεγονός που την καθιστά πρωτοπόρο στον τομέα ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας. Τα έργα εκτελούνται στα πλαίσια του Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας το οποίο στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και στηη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Ελληνική περιφέρεια,  με την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία, ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών σε νευραλγικούς τομείς, όπως η δημόσια διοίκηση, η υγεία, οι μεταφορές και το περιβάλλον. Παράλληλα, το συγκεκριμένο τεχνολογικό έργο αναμένεται να συμβάλλει αισθητά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, την αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Σχετικά με την INTRAKAT
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Τα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 572 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας INTRAKAT
Τηλ.: 210-6674346, e-mail: ipapav@intracom.gr, Web: www.intrakat.eu