2008

ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΝΕΛΑΒΕ Η INTRAKAT

Παιανία, 16 Ιανουαρίου 2008 – Τρία νέα έργα κατασκευής μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών ανέλαβε η INTRAKAT στην Ελληνική περιφέρεια μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Συγκεκριμένα υπεγράφησαν συμβάσεις με τους Δήμους Άρτας, Δράμας και Πύργου συνολικού προϋπολογισμού 2,85 εκατ. ευρώ (1,24 εκατ. ευρώ, 0,91 εκατ. ευρώ και  0,71 εκατ. ευρώ αντίστοιχα).

Η κατασκευή των έργων αυτών περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία καθώς και τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των υποδομών Μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών, των υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σύνδεσης καθώς και των υποδομών ασύρματης δικτύωσης και πρόσβασης για τους προαναφερθέντες Δήμους. Το συνολικό μήκος του δικτύου οπτικών ινών που θα κατασκευαστεί ανέρχεται σε 39,11 χλμ. (18,25 χλμ για τον Δήμο Aρτας, 12,19 χλμ για τον Δήμο Δράμας και 8,67 χλμ για το Δήμο Πύργου). Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2008.

Τα παραπάνω έργα εντάσσονται στην υλοποίηση του στρατηγικού στόχου της INTRAKAT για ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε έργα ευρυζωνικότητας. Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον συγκεκριμένο τομέα και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην υλοποίηση σύνθετων έργων υποδομής, χάρη στην πολυετή εμπειρία, ισχυρή τεχνογνωσία και υψηλή εξειδίκευσή της. Ήδη η Εταιρεία ολοκλήρωσε ή υλοποιεί αντίστοιχα έργα για του δήμους Καλαμάτας, Ρόδου, Αιγίου, Κατερίνης, Καβάλας, Πατρών, Ορεστιάδας, Μεσσήνης, Χίου και Νέας Ιωνίας Βόλου.

Σχετικά με την INTRAKAT
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Τα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 572 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας INTRAKAT
Τηλ.: 210-6674346, e-mail: ipapav@intracom.gr  , Web: www.intrakat.eu