2008

Επεκτείνεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια η κατασκευή μητροπολιτικών δικτύων από την Intrakat

Επεκτείνεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια η κατασκευή μητροπολιτικών δικτύων από την Intrakat. Ανέλαβε τρία ακόμα έργα σε Αλεξανδρούπολη, Λαμία & Σπάρτη, συνολικού προϋπολογισμού 4,08 εκατ. ευρώ.

Παιανία, 20 Φεβρουαρίου 2008 – Επεκτείνεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια η κατασκευή των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών από την Intrakat, μετά την ανάληψη τριών νέων έργων για λογαριασμό των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Λαμίας και Σπάρτης, συνολικού προϋπολογισμού 4,08 εκατ. ευρώ.
Στις συμβάσεις ύψους 1,64 εκατ. ευρώ για το Δήμο Αλεξανδρούπολης, 1,56 εκατ. ευρώ για το Δήμο Λαμίας και 0,88 εκατ. ευρώ για το Δήμο Σπάρτης προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και διασφάλιση της καλής λειτουργίας των:
i. υπόγειων υποδομών δικτύων οπτικών ινών,
ii. υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σύνδεσης στο δίκτυο καθώς και
iii. υποδομών εξοπλισμού ασύρματης δικτύωσης και πρόσβασης.

Με τα έργα αυτά θα κατασκευαστούν συνολικά 60,22 χλμ. δικτύων οπτικών ινών εκ των οποίων 23,74 χλμ. στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, 19,01 χλμ. στο δήμο Λαμίας και 17,47 χλμ. στο δήμο Σπάρτης.

Η Intrakat διαθέτοντας υψηλή εξειδίκευση, τεχνογνωσία και εμπειρία στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών διευρύνει τη δραστηριότητά της σε όλη την Ελλάδα με έργα που διακρίνονται από συνέπεια στην υλοποίησή τους και ποιότητα κατασκευής.

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Τα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 572 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 210-6674346, E: ipapav@intracom.gr  , Web: www.intrakat.eu