2008

Η INTRAKAT συνιδρυτής του Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Ελλάδος "ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ"

Επίσημη Παρουσίαση στο 3ο Διεθνές Συνέδριο “ENERTECH 08”

Παιανία,  24 Νοεμβρίου 2008 –  Η επίσημη παρουσίαση του Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» – WTERT Ελλάς, συνιδρυτής του οποίου είναι η INTRAKAT, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2008 στo πλαίσιο του  3ου Διεθνούς Συνεδρίου  «ENERTECH 08» για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Ενεργειακή Αποδοτικότητα, παρουσία σημαντικών εκπροσώπων της Ελληνικής και παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματιών και λοιπών φορέων. Σημαντικής σημασίας υπήρξε η συμμετοχή της κας Ella Stengler, Διευθύνουσας Συμβούλου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (CEWEP).

Το Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, www.wtert.gr) ιδρύθηκε τον Ιούλιο 2008 από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Μηχανικής (Earth Engineering Center) του Columbia University της Νέας Υόρκης, το Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ και την INTRAKAT ενώ συμμετέχουν επίσης η CEWEP, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,  το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και το Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Κεντρική ιδέα του Συμβουλίου είναι η στενή συνεργασία ακαδημαϊκών, ερευνητικών, δημοσίων και βιομηχανικών φορέων, η οποία θα βοηθήσει την Ελλάδα να αναπτύξει την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων και να διασώσει την πολύτιμη Ελληνική γη για τις μελλοντικές γενιές.

Αποστολή του είναι η  ανάπτυξη της Αειφόρου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΑΔΑ) στην Ελλάδα, που περιλαμβάνει όλο τον κύκλο ζωής της διαχείρισης αποβλήτων, με κριτήρια την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως και τη μεγιστοποίηση ανάκτησης υλικών και ενέργειας, χρησιμοποιώντας την επιστημονική γνώση των διαφόρων τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων στην χώρα μας και παγκοσμίως. Ειδικά για τα σύμμεικτα οικιακά απορρίμματα έμφαση δίνεται στην κυρίαρχη σήμερα τεχνολογία της καύσης (mass burning) με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας, η οποία χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 600 μονάδες παγκοσμίως, με στόχο την επίλυση του εξαιρετικά επίκαιρου προβλήματος της διαχείρισης των 5,5 εκατ. τόνων ετήσια παραγόμενων οικιακών απορριμμάτων στη χώρα μας.

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, από το Νοέμβριο 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το 2005 απορρόφησε την Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των  τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων. Τα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 570 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 210-6674346, E: ipapav@intracom.gr, Web: www.intrakat.com